מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות באתר

קוקוריקו דיגיטל מ.ע 312124167 ("מפעילת האתר" ו/או "החברה") מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת: www.hindiyoga.co.ilהאתר״).  

האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר, ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. מדיניות הפרטיות להלן מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון ותנאי השימוש.   

 1. המידע הנאסף באתר:
  • בעת השארת פרטים באתר יתבקש הרוכש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעת האתר). המידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך ו/או שימושך באתר נאסף על ידי האתר, לרבות מידע המועבר באמצעות שימוש בצ'אטים ו/או השארת תגובות וביקורות באתר.
  • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי באתר ו/או ליצור קשר עם נציגי האתר.
  • על מנת לספק שירות איכותי, בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך ו/או המכשיר שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר.
  • אנו אוספים מידע דרך גורם צד שלישי: אפליקציית ZOOM שומרת הקלטות אימונים לצורכי בירורים ותחקירים הקשורים לאספקת השירותים, רק אם האתר רואה לנכון בצורך זה.
  • כמו כן, האימונים המקוונים מוקלטים ונשמרים במערכות האתר למשך כ-6 חודשים ואינם משמשים לגיבוי ו/או העברה ו/או לשימוש חוזר.
  • המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת, אנו עשויים להשתמש בכלי תוכנה כדי למדוד ולאסוף מידע בקשר לגלישה באתר, כולל זמני התגובה של העמודים, משך השהייה בעמודים מסוימים, מידע על אינטראקציה עם העמוד ומה עשיתם כדי לעזוב את העמוד (מידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר אמור בסעיף 1 שלעיל יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").
 2. שימוש במידע הנאסף באתר:
  • האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:
   • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
   • בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
   • לספק ו/או להציע לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   • להשגיח על אספקת השירותים ולוודא שהם מסופקים כראוי;
   • תפעולו התקין של האתר;
   • לנתח את המידע ולנהל את האתר באופן תקין;
   • שיפור שירות הלקוחות של האתר;
   • ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;
   • בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספקים;
   • ליצור מאגר מידע של נתונים סטטיסטיים מצטברים ו/או מידע לא אישי אחר שמצטבר ו/או מוסק, שאנחנו או השותפים העסקיים שלנו צריכים כדי לספק ולשפר את השירותים שלנו;
   • יכול להיות שנפנה אליכם כדי לעדכן אתכם בקשר לחשבון שלכם, לפתור בעיות הקשורות לחשבון, ליישב מחלוקות, לגבות חובות של כספים או עמלות, לבקש מכם לענות על סקרים או שאלונים, לצורכי שיווק ומכירות, לשלוח עדכונים בקשר לחברה שלנו או לכל צורך אחר שדרוש לנו כדי לאכוף את הסכם המשתמש שלנו, לציית לחוק או לאכוף כל הסכם אחר שיש לנו איתכם. אם נפנה אליכם למטרות האלה, יכול להיות שנעשה זאת במייל, בטלפון, ב-SMS או בדואר.
   • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורכים מעת לעת.
 1. העברת המידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים:
  • האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם ו/או נותני שירותים בהם התעניינת אשר להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר ואך ורק לצורך מתן שירות ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
  • יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר (למעט פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
   • העברת המידע בוצעה על ידך ישירות לצד השלישי, באמצעות האתר, בין היתר, בשל שימוש בצ'אט ו/או השארת תגובות וביקורות באתר;
   • האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
   • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר, הפעלתו ולשימוש בו;
   • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר ו/או מי מטעמו אשר תחייב חשיפת הפרטים;
   • אם תפר את התקנון ותנאי השימוש או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   • בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   • אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
   • לצבור מידע על לקוחות ו/או משתמשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;
  • כמו כן, האתר עשוי לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפיהם העסקיים ונותני שירותים.
  • דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
   • לפתח ולתחזק את האתר;
   • שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
   • לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
   • לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש ב"Cookies" או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
 1. אבטחת מידע:
  • האתר מתארח בשרתים המאובטחים של co.il. המידע שלכם יאוחסן בשרתים המאובטחים של Myhost.co.il מאחורי חומת אש.
  • התשלומים והסליקה באתר מתבצעים דרך מערכת סליקה חיצונית מאובטחת. כל המידע בנוגע לפרטי אשראי אינם מגיעים ואי לכך לא יהיו לרוכשי השיעורים או המנויים דרך אתר זה שום טענות או תביעות כנגד מפעילת האתר או האתר בגין שימוש במידע זה.
  • האתר אינו מעוניין לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לאתר ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגובות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לאתר רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לאתר ו/או תפרסם באתר.
  • האתר נוקט צעדים סבירים על מנת לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים של המשתמשים. האתר עושה מאמצים על מנת לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוקים והתקנות החלים במדינת ישראל.
  • חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בהם.
 2. זכות גישה למידע הנאסף באתר:
  • בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק") למשתמשים עומדת הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים ולמידע שהאתר אוסף אודותיהם.
  • כמו כן, למשתמשים עומדת הזכות לבקש מהאתר לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלהם כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים והזכות לבקש מהאתר למחוק את הנתונים האישיים של המשתמש.
  • פנייה בבקשה כאמור לעיל תישלח לאתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסוף מדיניות הפרטיות או ע"י מילוי הטופס המקוון בלינק.
 3. שינויים במדיניות הפרטיות:
  • האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת את מדיניות פרטיות זו ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם למדיניות הפרטיות.
  • האתר ממליץ למשתמשים לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת על מנת לקבל מידע על האופן שבו האתר מגן על המידע שלהם.
 4. נגישות האתר:
  • אתר זה הינו אתר מונגש. באם תמצאו תכנים שאינם מונגשים אנא שתפו אותנו ומבטיחים לעשות את מירב המאמצים שהתוכן באתר יהיה מונגש לכולם.
  • תוכלו למצוא את מדיניות הנגישות בלחיצה על תוסף "enable" הקיים באתר.
 5. צרו קשר:
  • האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות. אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: הטווס 3, הוד השרון;

טלפון:054-2591259;

דוא"ל support@hindiyoga.co.il :

עדכון אחרון: אפריל 2024

 

 
 

 

 

Login Account

Already a Jhana Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.