הצהרת בריאות

הצהרת בריאות למשתמש באתר

קוקוריקו דיגיטל מ.ע 312124167 ("מפעילת האתר" ו/או "החברה") מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת www.hindiyoga.co.il (להלן: "האתר")

על מנת להנות משירותי האתר ולצורך השתתפות והרשמה לשיעורי היוגה המועברים באתר, יש לאשר את הצהרת הבריאות שלהלן ולפעול בהתאם לאמור בה.

הצהרת הבריאות הינה על מנת להתאים תרגול טוב יותר, וכדי לבחון האם יש צורך באישור או בהמלצת רופא להשתתפותך באימוני היוגה ו/או בקבלת שירותי האתר.

 1. באישור הצהרת הבריאות הריני מצהיר ומאשר כי:
  1. איני סובל מבעיות לחץ דם / לב / כלי דם;
  1. איני סובל מסוכרת;
  1. איני סובל מאסטמה / בעיות במערכת הנשימה;
  1. איני סובל מבעיות בשיווי משקל / סחרחורות;
  1. איני סובל מבעיות גב / צוואר / מפרקים;
  1. איני סובל מכאבים / מחלות כרוניות;
  1. לא עברתי ניתוח בשנה האחרונה;
  1. איני בהיריון (גם בתחילתו);
  1. ככל ואני סובל מבעיה בריאותית כלשהי ו/או מאחת מהבעיות המפורטות לעיל, אני יודיע למפעילת האתר ו/או למאמן על כך בטרם אצרוך את שירותי האתר.
 2. במידה ויחול שינוי במצבי הבריאותי אני מתחייב להודיע בהקדם למפעילת האתר ולא לקחת חלק בשירותים עד לקבלת אישור מפעילת האתר.
 3. מלבד הפרטים שנמסרו למפעילת האתר אני בריא וכשיר ואין לי כל מגבלה רפואית הידועה לי המונעת ממני להשתתף באימוני היוגה.
 4. ידוע לי, כי במידה ולא אדווח על שינוי במצבי הבריאותי או שלא אדווח על בעיה בריאותית קיימת מראש, כיום ובעתיד, הרי שכל פגיעה ונזק שיגרמו כתוצאה מכך יחולו על אחריותי בלבד ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעילת האתר ו/או המאמנים המעבירים את אימוני היוגה.
 5. הצהרת הבריאות הינה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

כתובת: הטווס 3, הוד השרון;

דוא"ל office@hindiyoga.co.il :

עדכון אחרון: מרץ 2024

Login Account

Already a Jhana Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.