Archives

יוגה למתקדמים

הקדמה ומבוא יוגה למתקדמים במאה ה-21 המהירה והמתוחה, ישנה דרישה גבוהה יותר לפעילויות כמו היוגה. בכל צעד שנעשה, אנו מבינים עוד יותר את התפקיד המרכזי של היוגה. היוגה אינה רק מגע פיזי, אלא גם רגשי ורוחני. במאמר הזה, נסקור ונביט בתחום היוגה למתקדמים. היוגה משלבת אימונים וטכניקות המיועדים לשיפור התנועה, הנשימה, והרגשות שלנו. דרך תרגול…

יוגה לחיטוב

הפער בין יוגה לפעילות גופנית אחרת: השפעת היוגה על מרחב התודעה והתכניתיות בתהליך החיטוב יחסת לימים את הימים בהם התעמלת בספורטים שונים. מימי הריצה בבוקר עד האימונים האינטנסיביים במכון כושר, ניסית שיטות רבות להשיג תוצאות חיטוב מרשימות. אך בעקבות התנסות רבה, הבנתי כי היוגה מביאה גישה ייחודית לתהליך החיטוב, שונה באופן משמעותי מן הגישות הסטנדרטיות…

Login Account

Already a Jhana Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.